EMINENT 2015: STEM in Education and Life

EMINENT is the Experts Meeting in Education Networking annual event organised by European Schoolnet (EUN). It brings experts in education, Ministries representatives and other stakeholders to discuss the latest trends in education and technology. EMINENT 2015 was focused on Science, Technology, Engineering and Maths (STEM) in Education and Life.

Dates and location: Barcelona, 19 – 20 November 2015 Venue: Telefonica Tower 

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.
Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.