IDentifEYE Instructor Manual listed on Merlot library

MERLOT is a program of the California State University System partnering with education institutions, professional societies, and industry. Merlot is the 4th largest instructors’ resources platform worldwide. IDentifEYE manuals are listed as teaching resources.

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.
Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.