Nærme sig

Mens EU og de nationale regeringer handler om ungdomsarbejdsløsheden, efter at eleverne er blevet arbejdsløse eller forlade formel uddannelse, tager VIP @ Work en anden vinkel med en mere forebyggende og foregribende rolle med at handle, før de bliver arbejdsløse eller forlade formel uddannelse.

 

Elementer af innovativitet

Innovativiteten hos VIP @ work viser i fokus på praktikophold snarere end lærlingeuddannelser ved at tage viden fra deres støtteprojekter og overføre de mere succesfulde aspekter til praktikoptimering. En unik tilgang til projektet er også at sætte virksomhedsstøtteorganisationerne i rollen som centrale budbringere og matchmakers mellem små og mellemstore virksomheder og praktikanter. Med aktiviteter i VIP @ Work ønsker vi at forbedre virksomhedens support side af ligningen, i stedet for yderligere at forbedre de faglige kollegers indsats, som allerede gjorde en masse allerede af denne grund. Alligevel inddrager vi erhvervsuddannelse direkte i projektet for at sikre tilpasning. Da projektet forbinder partnere over hele EU, sørger vi for, at vi effektivt bruger det internationale forretningsnetværk af erhvervsstøttende organisationer til at øge antallet af internationale praktikophold.

 

 

Læringsoplevelsen

VIP @ Work sikrer, at formidlere vil fungere optimalt mellem erhvervslivet og uddannelsessektoren. Det vil også bringe erhvervsuddannelseslærere og studerende tættere på arbejdsmarkedet ved at sørge for, at erhvervsuddannelsesskoler og lokale virksomheder får forbindelse og forbliver forbundet. Dette vil blive realiseret ved at etablere regionale erhvervsuddannelsespartnerskaber i hver partnerregion, der involverer mellemmænd, erhvervsuddannelsesudbydere og bredere interessenter. En praktisk plan, der beskriver, hvordan man etablerer et integreret regionalt netværk af praktikanter på både uddannelse og erhvervssiden, er allerede i færd med at blive distribueret til andre modtagere i EU-regionerne, som ikke er direkte involveret i projektet. Denne toolkit vil lette og stimulere organisationer og enkeltpersoner til at samarbejde og samarbejde med hinanden for at øge virkningen og skabe en integreret tilgang. Med alle de værktøjer og kilder, som VIP @ Work-projektet giver dig, vil du kunne forbedre din viden om de potentielle sektorer hvor praktikophold kan udvikles og få et netværk af erhvervsuddannelsesudbydere og andre interessenter. Med denne viden vil du kunne fungere optimalt mellem erhvervslivet og uddannelsessektoren.

 

 

Intermediaries og SMV’er træner sig inden for følgende aktiviteter:

  • Praktikundervisning og praktiske værktøjer

Du vil lære at blive effektiv Internship Intermediary og blive rustet til at gøre det med et kursus og værktøjer til optimalt at informere og engagere SMV’er om praktikophold.

  • Win-winternship kursus for SMV’er

SMV’er vil lære at forstå de fulde fordele ved en praktikplads for både virksomheden som den studerende. Kurset indeholder praktiske oplysninger til SMV om, hvordan man bliver en praktikant arbejdsgiver. Intermediære organisationer kan også bruge dette kursus til at informere små og mellemstore virksomheder om praktikophold og opfordre dem til at blive involveret.

  • Opsæt håndbog

Fysiske og permanente informationspunkter ved (business) support organisationer vil være setup for at skabe opmærksomhed og lette firma-intern matchmaking. Der vil du kunne finde håndbog og en trinvis plan for, hvordan du gør det for andre interesserede parter.

  • Online platform og fællesskab

Online platformen bliver centrum og også projektets vigtigste arv, her er hvor du vil kunne lette e-learning, udveksling og peer support.

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.
Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.