The publicly available outcomes of the VIP@WORK project are listed below one by one and are accessible online under a dedicated subdomain.

Poster

Poster 1: EN

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.
Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.