De offentligt tilgængelige resultater af VIP @ WORK-projektet er angivet nedenfor en efter en og er tilgængelige online under et dedikeret underdomæne.

Poster

Poster 1: EN

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.
Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri.