ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Σε όλο τον κόσμο, οι νέοι είναι έως και τέσσερις φορές πιο πιθανό να είναι άνεργοι από τους ενήλικες. Η έλλειψη ευκαιριών μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της απασχόλησης. Η νεολαία συχνά δεν διαθέτει τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργοδότες, αλλά αντιμετωπίζουν επίσης κενά πληροφόρησης σχετικά με τις σχετικές δεξιότητες που πρέπει να επισημάνουν στους υποψήφιους εργοδότες.

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, το ποσοστό ανεργίας των νέων κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 3 φορές υψηλότερο από αυτό του πιο ενεργού τμήματος – εργαζομένων μεταξύ 25 και 45 ετών. Δεδομένου ότι το ποσοστό αυτό παραμένει επίμονα υψηλό και επίσης η αναντιστοιχία μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης είναι αρκετά υψηλή, οι κυβερνήσεις ενθαρρύνονται να αναλάβουν τη μεταρρύθμιση της ΕΕΚ για να αυξήσουν την ποσότητα και την ποιότητα των πρακτικών της μαθητείας. Ωστσόσο, σε πολλές χώρες αυτό έχει δημιουργήσει υπερβολική προσφορά μαθητών που αναζητούν πρακτική εξάσκηση, αλλά χαμηλή ζήτηση εργοδότη.

Οι οργανώσεις υποστήριξης επιχειρήσεων, όπως τα Εμπορικά Επιμελητήρια, τα φυτώρια, οι Οργανισμοί Περιφερειακής Ανάπτυξης κ.λπ., βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τις επιχειρήσεις. Αυτοί οι οργανισμοί απασχολούν επαγγελματίες επιχειρηματικούς συμβούλους που παρέχουν πληροφορίες, καθοδήγηση και κατάρτιση σε εταιρείες. Υποστηρίζουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ και επηρεάζουν συνήθως την τοπική και περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική. Δυστυχώς, οι πρακτικές λείπουν εξ ολοκλήρου από το χαρτοφυλάκιό τους και την παροχή υπηρεσιών. Σε πρόσφατη έρευνα, λιγότερο από το 5% των οργανώσεων υποστήριξης επιχειρήσεων παρείχαν πληροφορίες πρακτικής άσκησης στους πελάτες ΜΜΕ τους.

Πώς θα βοηθήσει το VIP@WORK;

Το VIP@Work επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση ενισχύοντας την ικανότητα των οργανισμών υποστήριξης των επιχειρήσεων να αναπτύξουν δομές υποστήριξης που θα διευκολύνουν τις ΜΜΕ να γίνουν εργοδότες πρακτικής άσκησης. Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση της μάθησης βασισμένης στην εργασία για τους σπουδαστές-επαγγελματίες με τον ενεργό εξοπλισμό των ενδιάμεσων φορέων με τις απαραίτητες γνώσεις, εργαλεία και δίκτυο για τη διευκόλυνση της πρακτικής εξάσκησης στην ΕΕΚ στην περιφέρειά τους. Οι ενδιάμεσοι φορείς θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με την επιχειρηματική περίπτωση της πρακτικής άσκησης και θα μάθουν για τους πιθανούς τομείς στους οποίους μπορούν να αναπτυχθούν τεχνικές πρακτικής άσκησης, για να προσελκύσουν πελάτες ΜΜΕ σε πρακτική εξάσκηση.

 

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος είναι να ενισχυθεί η επιχειρηματική στήριξη σε οργανισμούς που θα εργαστούν ως μεσάζοντες, με στόχο την απελευθέρωση αυτού του ισχυρού πλαισίου για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ και τη δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ επιχειρήσεων / εργοδοτών, ΕΕΚ και κυβέρνησης.

 

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της γνώσης των οργανισμών υποστήριξης των επιχειρήσεων, οι οποίοι θα μάθουν πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς τομείς όπου μπορούν να αναπτυχθούν πρακτικές στην περιοχή τους, αλλά επίσης θα μπορέσουν να ενσωματώσουν γρήγορα αυτές τις νέες γνώσεις για να ενημερώσουν, να εμπνεύσουν και να εκπαιδεύσουν τις ΜΜΕ (μέσω καθοδήγησης, μαθημάτων κατάρτισης, συμβουλευτικής) ώστε να λάβουν μέτρα για την απασχόληση των ασκούμενων.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Internship Desk Set Up

Τέσσερα φυσικά και μόνιμα Σημεία Πληροφοριών σε οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων θα αναπτυχθούν για τη συνειδητοποίηση και τη διευκόλυνση της ταυτοποίησης εταιρικών στοιχείων. Θα αναπτύξουμε ένα εγχειρίδιο και ένα βήμα-προς-βήμα σχέδιο για το πώς θα το πράξουν άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να ιδρύσουν γραφεία πρακτικής εξάσκησης.

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα αποτελέσει το κέντρο και επίσης την κύρια κληρονομιά του έργου, αφού εκεί όλα συναντώνται για να διευκολύνουν την ηλεκτρονική μάθηση, την ανταλλαγή και την υποστήριξη από ομοτίμους.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Οι οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων θα ενισχύσουν τις επαγγελματικές γνώσεις και τις δεξιότητές τους όσον αφορά την ενημέρωση και την παροχή κατάρτισης στα πρακτικά και θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις με τους επιχειρηματίες στην πράξη. Αυτό θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν επικοινωνία, έμπνευση, πληροφόρηση, κατάρτιση και καθοδήγηση σχετικά με τις πρακτικές άσκησης για τις μικρότερες επιχειρήσεις και να αυξήσουν την ποιότητα και το πλάτος των υπηρεσιών τους σε πελάτες ΜΜΕ.

Αυτό θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν επικοινωνία, έμπνευση, πληροφόρηση, κατάρτιση και καθοδήγηση σχετικά με τις πρακτικές άσκησης για τις μικρότερες επιχειρήσεις και να αυξήσουν την ποιότητα και το πλάτος των υπηρεσιών τους σε πελάτες ΜΜΕ.

Για τα άτομα αυτό το πρόγραμμα σημαίνει ότι θα γίνουν πραγματικοί πρεσβευτές και περιφερειακοί εμπειρογνώμονες για τη δημιουργία τέτοιων προγραμμάτων μεταξύ ΜΜΕ και ΕΕΚ. Περιγράφοντας από την αρχή τους ενδιαφερόμενους εξωτερικούς συνεργάτες και τους εμπλέκοντας σε όλα τα ζωτικά στάδια του έργου, θα θεωρηθούν οι υποκινητές και οι εμψυχωτές της καινοτόμου πρωτοβουλίας του VIP @ Work.

Το σχέδιο καθιστά την πρακτική της ένταξης των ασκούμενων σε ΜΜΕ πολύ πιο εύκολη για τους επιχειρηματίες, αφού καθοδηγούνται σε αυτό καθ ‘όλη τη διάρκεια και αποκτώντας τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διαχείριση των διαδικασιών πρακτικής άσκησης. Επιπλέον, μέσω πρακτικής άσκησης, οι ΜΜΕ θα αποκτήσουν προσωρινό «ελεύθερο» προσωπικό με σωστή, νέα και σύγχρονη γνώση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυνητικό εργαζόμενο για την εταιρεία. Από τα άλλα χέρια, το VIP @ Work φέρνει οφέλη και στους φοιτητές, για τους οποίους η υποβολή αιτήσεων για πρακτική άσκηση θα είναι πιο διαφανής και αποτελεσματική, πράγμα που σημαίνει ότι το πρώτο τους βήμα στον επιχειρηματικό κόσμο θα είναι πιο άγχος και ευχάριστο. Επιπλέον, οι σπουδαστές θα αποκτήσουν σχετική εργασιακή εμπειρία και θα αναπτυχθούν ως κατάλληλοι και υψηλά ειδικευμένοι υπάλληλοι για τις εταιρείες που μπορούν επίσης να είναι και οι μελλοντικοί εργοδότες τους, με αποτέλεσμα μια κερδοφόρα κατάσταση.

Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, λόγω των ισχυρών δεσμών και της υψηλής συμμετοχής όλων των βασικών ενδιαφερόμενων μερών, αναμένουμε να υπάρξει ισχυρός εξωτερικός αντίκτυπος σε κάθε εκδήλωση, κάθε δραστηριότητα και κάθε προϊόν του έργου. Ταυτόχρονα, τα δίκτυα θα διευρυνθούν και θα καταστούν αυστηρότερα κατά τη διάρκεια του έργου, διασφαλίζοντας την ισχυρή διατομεακή υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του έργου και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση τωντοπικών εταίρων που εργάζονται από κοινού.

Το έργο θα δημιουργήσει μια εθνική ευαισθητοποίηση μεταξύ των οργανώσεων υποστήριξης των επιχειρήσεων και άλλων μεσαζόντων, οι οποίες θα έχουν επίσης αντίκτυπο σε όλες τις χώρες. Οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι θα αναπτυχθούν και θα προωθηθούν σε διάφορες γλώσσες για τη βελτιστοποίηση της χρηστικότητας και των επιπτώσεων στα εθνικά επίπεδα.

Σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, θέλουμε να συνδέσουμε σχετικά επιχειρηματικά και εκπαιδευτικά δίκτυα για να μάθουμε ο ένας από τον άλλο και μακροπρόθεσμα για να αυξήσουμε την απασχόληση των νέων.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.