ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ενώ η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις δρουν για το ζήτημα της ανεργίας των νέων αφού οι φοιτητές παραμένουν άνεργοι ή εγκαταλείπουν την τυπική τους εκπαίδευση, το VIP @ Work προωθεί μια διαφορετική οπτική γωνία με πιο προληπτικό και αναμενόμενο ρόλο ενεργώντας πριν οι φοιτητές γίνουν άνεργοι ή εγκαταλείψουν την επίσημη εκπαίδευση.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η καινοτομία του έργου του VIP @ Work επικεντρώνεται στις πρακτικές και όχι στη μαθητεία, με τη γνώση από τα προγράμματα υποστήριξης και τη μεταφορά των πιο επιτυχημένων πτυχών προς τη βελτιστοποίηση της πρακτικής άσκησης. Μια μοναδική προσέγγιση του έργου είναι επίσης να θέσει τους οργανισμούς υποστήριξης των επιχειρήσεων στο ρόλο των κεντρικών αγγελιοφόρων και προξενητών μεταξύ των ΜΜΕ και των ασκούμενων. Με τις δραστηριότητες του VIP @ Work θέλουμε να βελτιώσουμε την πλευρά υποστήριξης των επιχειρήσεων, αντί να βελτιώσουμε περαιτέρω τις προσπάθειες των επαγγελματικών κολλεγίων που έχουν κάνει ήδη πολλά για αυτό το σκοπό. Ακόμα, εμπλέκουμε την ΕΕΚ απευθείας στο έργο για να διασφαλίσουμε την ευθυγράμμιση. Δεδομένου ότι το σχέδιο συνδέει εταίρους από ολόκληρη την ΕΕ, διασφαλίζουμε ότι χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά το διεθνές επιχειρηματικό δίκτυο των οργανισμών υποστήριξης επιχειρήσεων για να αυξήσουμε τον αριθμό των διεθνών πρακτικών πρακτικής άσκησης.

 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ VIP@WORK

Το VIP @ Work εξασφαλίζει ότι οι διαμεσολαβητές θα λειτουργούν άριστα μεταξύ του επιχειρηματικού και του εκπαιδευτικού τομέα. Θα φέρει επίσης τους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές της ΕΕΚ πιο κοντά στον κόσμο της εργασίας, εξασφαλίζοντας ότι οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και οι τοπικές επιχειρήσεις συνδέονται και παραμένουν συνδεδεμένες. Αυτό θα επιτευχθεί με τη σύσταση περιφερειακών συμπράξεων επαγγελματικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις σε κάθε περιφέρεια εταίρου που θα περιλαμβάνει μεσάζοντες, παρόχους ΕΕΚ και ευρύτερους ενδιαφερόμενους φορείς. Ένα πρακτικό προσχέδιο που περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού δικτύου φορέων πρακτικής άσκησης τόσο από την πλευρά της εκπαίδευσης όσο και από πλευράς επιχειρήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα διανεμηθεί σε άλλους δικαιούχους στις περιφέρειες της ΕΕ οι οποίοι δεν συμμετέχουν άμεσα στο έργο. θα διευκολύνει και θα τονώσει τις οργανώσεις και τα άτομα να συνεργαστούν και να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αυξήσουν τον αντίκτυπο και να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Με όλα τα εργαλεία και τις πηγές που σας παρέχει το πρόγραμμα VIP @ Work, θα είστε σε θέση να βελτιώσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τους πιθανούς τομείς όπου μπορούν να αναπτυχθούν πρακτικά προγράμματα και να αποκτήσετε ένα δίκτυο παρόχων ΕΕΚ και άλλων ενδιαφερομένων. Με αυτές τις γνώσεις θα είστε σε θέση να λειτουργείτε άριστα ανάμεσα στον επιχειρηματικό και τον εκπαιδευτικό τομέα.

 

 

 

OI ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι ενέργειες των μεσαζόντων και των ΜΜΕ θα γίνουν στις επόμενες δραστηριότητες:

  • Internship Intermediary training and practical tools

Θα μάθετε πώς να αποκτήσετε αποτελεσματικό Διαμεσολαβητή Internship και να είστε έτοιμοι να το κάνετε με ένα μάθημα και εργαλεία για τη σωστή ενημέρωση και συμμετοχή των ΜΜΕ σε πρακτικές πρακτικής άσκησης.

  • Μάθημα Win-Winternship για τις ΜΜΕ

Οι ΜΜΕ θα μάθουν να κατανοούν πλήρως τα οφέλη μιας πρακτικής άσκησης τόσο για την εταιρεία όσο και για τον φοιτητή. Το μάθημα περιέχει πρακτικές πληροφορίες για το πώς μία ΜΜΕ γίνεται εργοδότης. Οι ενδιάμεσοι οργανισμοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτό το μάθημα για να ενημερώσουν τις ΜΜΕ σχετικά με τις πρακτικές ασκήσεις και να τους ενθαρρύνουν να συμμετάσχουν.

  • Δημιουργία του εγχειριδίου

Φυσικά και μόνιμα Σημεία Πληροφόρησης σε οργανισμούς υποστήριξης επιχειρήσεων θα εγκατασταθούν για να διευκολύνουν την τακτοποίηση των επιχειρήσεων εσωτερικά. Εκεί θα μπορείτε να βρείτε ένα εγχειρίδιο και ένα βήμα προς βήμα σχέδιο για το πώς να το πράξετε για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

  • Ηλεκτρονική πλατφόρμα και Κοινότητα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι το κέντρο και επίσης η κύρια κληρονομιά του έργου. Εδώ θα μπορείτε να διευκολύνετε την ηλεκτρονική μάθηση, την ανταλλαγή και την υποστήριξη από ομοτίμους.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.