Η εναρκτήρια συνάντησή μας στο Leeuwarden

Η πρώτη μας συνάντηση με τους εταίρους του προγράμματος VIP @ WORK πραγματοποιήθηκε στο Leeuwarden της Ολλανδίας από τις 10 έως τις 11 Ιανουαρίου 2018. Όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους οργανισμούς τους, να συνοψίσουν τα αποτελέσματα του έργου, να συμμετάσχουν σε ένα εργαστήριο και να συζητήσουν για το πρώτο βήματα προς την επιτυχία! Η συνάντηση ήταν καρποφόρα και η ομάδα βρίσκεται στο δρόμο της για να επιτύχει τον κύριο στόχο του έργου.  

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.