Achtergrond

Jongeren maken vier keer meer kans op werkloosheid dan volwassenen. Dit kan voor hen erg nadelig zijn voor het verkrijgen van werk op langere termijn. Jongeren hebben vaak niet de competenties en vaardigheden waar de werkgevers om vragen. Daarnaast hebben ze geen duidelijk beeld van welke eigen relevante vaardigheden belangrijk zijn voor een potentiële werkgever.

In de meeste Europese landen, zijn tussen 1.5 en 3 keer meer werkloze jongeren dan werkenden in de leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar. Het percentage van werkloze jongeren blijft hoog. Hierdoor zijn de overheden aan de slag gegaan om de stages binnen het MBO onderwijs op kwantiteits- en kwaliteitsniveau aan te pakken. Dit heeft in veel landen geresulteerd in een groot aantal studenten dat op zoek is naar een stage, maar in een laag stageaanbod.

Bedrijfsondersteunende organisaties, zoals Kamer van Koophandel, incubators, regionale ontwikkelingsorganisaties, enz. hebben dagelijks contact met bedrijven. Deze organisaties hebben professionele bedrijfsadviseurs die informatie, begeleiding en training geven aan bedrijven. Ze ondersteunen het MKB en hebben invloed binnen lokaal en regionaal ontwikkelingsbeleid. Helaas doen bedrijfsondersteunende organisaties niets met ondersteuning bij stages binnen het MKB. In een recent onderzoek kwam namelijk naar voren dat minder dan 5% van bedrijfsondersteunende organisaties het MKB voorziet van informatie over stages en stagiairs.

Hoe VIP@Work kan helpen

VIP@Work is een project dat deze situatie wil aanpakken door de capaciteiten en kennis van bedrijfsondersteunende organisaties op dit gebied te vergroten. Het project zal deze organisaties handvaten bieden, zodat ze het MKB kunnen ondersteunen om stagebedrijven te worden. Bedrijfsondersteunende organisaties zullen alle nodige kennis, materialen en netwerk krijgen, om MBO stages binnen het MKB in de regio te faciliteren.

Doel

Het doel is om intermediaire organisaties een grotere rol te laten spelen op het gebied van stages door werkgevers en bedrijven te enthousiasmeren en door het creëren van een sterk netwerk tussen bedrijven/werkgevers, het MBO en de overheid.

Ambitie

Het doel van het project is om de kennis van bedrijfsondersteunende organisaties te vergroten. Deze organisaties zullen informatie verzamelen over potentiële sectoren waar stages kunnen worden ontwikkeld in hun eigen regio. Bedrijfsondersteunende organisaties zullen deze informatie gebruiken om het MKB te informeren, te inspireren en op te leiden (via begeleiding, trainingen, mentorschap), zodat ze uiteindelijk stagiairs zullen aannemen

PRODUKTEN

Een handleiding om een stage informatiepunt op te zetten

Er zullen vier fysieke en permanente informatiepunten bij bedrijfsondersteunende organisaties opgezet worden. Het doel hiervan is promotie en om bewustzijn te creëren. Daarnaast zal het doel van deze informatiepunten zijn, om toekomstige MBO stagiairs en bedrijven aan elkaar te koppelen. Er zullen ook een handboek en een stappenplan ontwikkeld worden voor andere geïnteresseerden die zelf stagedesks willen opzetten.

Online platform en Online community

Het online platform wordt het belangrijkste product van het VIP@Work project, waar alles beschikbaar zal zijn om e-learning, kennisdeling en peer support te faciliteren

Impact

Bedrijfsondersteunende organisaties zullen hun vakkennis en vaardigheden op het gebied van stage-informatie en opleidingsaanbod vergroten en deze kennis bij ondernemers gebruiken. Dit zal hen in staat stellen om communicatie, inspiratie, informatie, opleiding en matchmaking te ontwikkelen, met betrekking tot stages voor kleinere ondernemingen. Daarnaast wordt hun kwaliteit en het aanbod van hun dienstverlening aan het MKB verbeterd.

Voor individuen betekent dit project, dat zij ambassadeurs en regionale deskundigen zullen worden bij het opzetten van dergelijke programma’s tussen het bedrijfsleven en het MBO onderwijs. Door zich vanaf het begin te omringen met geïnteresseerde externe partijen en hen te betrekken bij alle belangrijke fases van het project, worden zij beschouwd als de initiatiefnemers van VIP@Work.

Het project maakt het voor ondernemers veel gemakkelijker om stagairs te hebben binnen het MKB. Zij worden namelijk begeleid tijdens het gehele stageproces en zullen daarbij de nodige vaardigheden verwerven om een stageproces goed te laten verlopen. Bovendien zullen bedrijven via stages tijdelijk relatief goedkoop personeel krijgen die geschikte en moderne kennis bezit. Hierdoor zou een stagiair uiteindelijk een nieuwe werknemer kunnen worden bij een stagebedrijf.

Aan de andere kant biedt VIP@Work ook voordelen voor de studenten, waarvoor het aanvragen van een stage transparanter en efficiënter zal zijn. Voor hen betekent het, dat hun eerste stap in het bedrijfsleven prettig zal zijn en minder stress zal opleveren. Bovendien zullen studenten relevante werkervaring opdoen en zich ontwikkelen tot goede en hooggekwalificeerde werknemers voor de bedrijven die ook hun toekomstige werkgever zouden kunnen zijn. Dit kan gezien worden als een win-win situatie.

Dankzij de sterke banden en de grote betrokkenheid van alle belangrijke stakeholders, verwachten we op lokaal en regionaal niveau een sterke externe impact op elk evenement, elke activiteit en elk resultaat van het project. Tegelijkertijd zullen de netwerken tijdens het project worden uitgebreid en versterkt. Hierdoor wordt een geïntegreerde aanpak van samenwerkende lokale partners gewaarborgd.

Het project zal een nationaal bewustzijn creëren bij bedrijfsondersteunende organisaties en andere intermediairs. Er worden Open Educational Resources ontwikkeld die worden vertaald naar verschillende talen. Dit zal gedaan worden om de bruikbaarheid en de impact op nationaal niveau te optimaliseren.

Op internationaal en Europees niveau willen we relevante bedrijfs- en onderwijsnetwerken met elkaar verbinden om van elkaar te leren en op de lange termijn de werkgelegenheid voor jongeren te vergroten.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.