EMINENT 2015: STEM in Education and Life

EMINENT is the Experts Meeting in Education Networking annual event organised by European Schoolnet (EUN). It brings experts in education, Ministries representatives and other stakeholders to discuss the latest trends in education and technology. EMINENT 2015 was focused on Science, Technology, Engineering and Maths (STEM) in Education and Life.

Dates and location: Barcelona, 19 – 20 November 2015 Venue: Telefonica Tower 

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.