We provide here a single access point to all the resources for SMEs and HR Managers/Trainers and stakeholders, available through the VIP@WORK project.

The present space is maintained by the members of the VIP@WORK partnership and is frequently being updated based on new experiences shared with the partners by stakeholders piloting the curriculum and implementing the VIP@WORK workshops.

All the resources referenced below are available online under dedicated subdomains of VIP@WORK.

 

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.