IDEYE Workshop Manual on Project Gutenberg!

IDEYE Workshop Manual available and on Project Gutenberg!

Project Gutenberg offers over 50,000 free ebooks in various formats epub, kindle books, which can the user can download  or read them online. The ID of the ebook in the library is WPLBN0004102232.
Click here to access the publication.

 

 

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.