Aanpak

VIP@Work hanteert een meer preventieve en proactieve aanpak wanneer het gaat om jeugdwerkloosheid. Bij dit project wordt jeugdwerkloosheid aangepakt nog voordat studenten werkloos worden of het onderwijs verlaten. Op dit moment pakken de EU en de nationale regeringen het probleem van de jeugdwerkloosheid aan, nadat studenten werkloos zijn geworden of het onderwijs hebben verlaten.

Innovatie elementen

Wat de aanpak van VIP@Work uniek maakt, is dat bedrijfsondersteunende organisaties door het project belangrijke intermediairs en matchmakers tussen het MKB en stagiairs worden. Hierdoor krijgen bedrijfsondersteunende organisaties een essentiële rol in het verbinden van bedrijven  met stagiairs. Het MBO onderwijs is direct bij het project betrokken om afstemming te garanderen. Aangezien het project voor verbinding zorgt van de partners in de EU, wordt effectief gebruik gemaakt van het internationale zakelijke netwerk dat bedrijfsondersteunende organisaties hebben, om vervolgens het aantal internationale stages te vergroten.

Doel en doelgroepen

Belanghebbenden

VIP@Work wil bedrijfsondersteunende organisaties en andere intermediaire organisaties betrekken bij het leggen van contacten met MBO instellingen en andere belanghebbenden. Dit heeft als doel om nieuwe stagemogelijkheden voor MBO studenten te ontwikkelen.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van het VIP@Work project zijn:

 • het creëren van (persoonlijke) contacten met MBO instellingen en andere stakeholders die essentieel zijn om nieuwe stagemogelijkheden te ontwikkelen voor zowel MBO studenten als het MKB;
 • hun kennis verbeteren door middel van de stage “business case”;
 • informatie inwinnen over potentiële sectoren waar in hun regio stages kunnen worden ontwikkeld;
 • snelle integratie van deze nieuwe kennis door bedrijfsondersteunende organisaties, een verbetering van hun capaciteiten en kennis op dit gebied en betrekking van kleine bedrijven;
 • een optimale schakel vormen tussen bedrijfsleven en onderwijs op het gebied van stages.

Daarnaast zullen de kleine bedrijven gemotiveerd worden om stagiairs aan te nemen. Ze zullen worden ondersteund om:

 • een assessment of zelfevaluatie te doen, zodat ze de voordelen van een stagiair voor hun eigen organisatie goed in beeld hebben;
 • erachter te komen welke concrete stappen nodig zijn om een stagewerkgever te worden;
 • vaardigheden te verkrijgen die noodzakelijk zijn om het stageproces in goede banen te leiden.

Resultaten

De Leerervaring

VIP@Work zal ervoor zorgen dat intermediairs optimaal zullen opereren tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Doordat MBO instellingen en lokale bedrijven verbonden zullen raken en blijven, zal het project MBO docenten en studenten dichter bij het werkveld brengen. Dit zal worden gerealiseerd door het opzetten van regionale MBO stagepartnerschappen, waarbij tussenpersonen, MBO instellingen en bredere stakeholders worden betrokken. Op dit moment wordt al gewerkt aan een praktische blueprint. Hierin wordt beschreven hoe een geïntegreerd regionaal netwerk van stagestakeholders (uit onderwijs- en bedrijfswereld) kan worden opgezet. Dit zal worden verspreid onder de begunstigden in de EU-regio’s die niet rechtstreeks bij het project betrokken zijn. Dit materiaal zal de samenwerking vergemakkelijken en een geïntegreerde aanpak creëren.

Met behulp van alle tools die het VIP@Work project biedt, zal meer informatie beschikbaar zijn met betrekking tot de potentiële sectoren waar stages kunnen worden ontwikkeld. Het eigen netwerk wordt uitgebreid met aanbieders van het MBO onderwijs en andere belanghebbenden.

Het MKB en intermediairs zullen getraind worden middels deze activiteiten:

 • Stagetraining voor intermediairs en praktische tools

Hierbij wordt geleerd wat er nodig is om een stagebemiddelaar te worden. Daarnaast worden materialen verschaft (waaronder een cursus) om kleine bedrijven optimaal te informeren en te betrekken bij stages.

 • Win-Winternship stagecursus voor kleine bedrijven

Kleine bedrijven zullen tijdens deze cursus bewust worden van de voordelen die een stage met zich meebrengt voor zowel het bedrijf als de student. De cursus bevat praktische informatie over hoe een MKB een stageaanbieder kan worden. Bemiddelende organisaties kunnen deze cursus ook gebruiken om kleine en middelgrote ondernemingen over stages te informeren en hen aan te moedigen om zelf stagiairs aan te nemen.

 • Handboek om een stage informatiepunt op te zetten

Er zullen fysieke en permanente informatiepunten bij bedrijfsondersteunende organisaties opgezet worden, die het creëren van bewustzijn als doel hebben. Daarnaast zal het doel van deze informatiepunten zijn, om toekomstige MBO stagiairs en bedrijven aan elkaar te koppelen. Er zullen ook een handboek en een stappenplan worden ontwikkeld bij deze informatiepunten, zodat andere geïnteresseerden er gebruik van kunnen maken.

 • Online platform en Online community
  Het online platform wordt het belangrijkste product van het VIP@Work project, waar alles op wordt gepubliceerd om e-learning, uitwisseling en peer support te faciliteren.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.