Inqubators Leeuwarden (INQ) – Nederland (Coördinator)

Inqubator Leeuwarden is sinds 2010 actief als stichting in Noord-Nederland, waarbij de focus ligt op het helpen van (student) startups bij het opzetten van hun bedrijf en het maximaliseren van hun groei over een periode van maximaal drie jaar. Om de startups te helpen, biedt Inqubator een Shared Room Facility waar startende ondernemers aan hun businessplan kunnen werken. Daar kunnen ze ook advies inwinnen over de ontwikkeling van hun bedrijf en hebben ze de mogelijkheid om verschillende soorten workshops en masterclasses te volgen. De meeste startende ondernemers hebben MBO of HBO onderwijs in Leeuwarden gevolgd. Veel van hen hebben een ICT- en/of een creatieve studie gedaan. Inqubator heeft nauw contact met MBO en HBO instellingen in Leeuwarden en ondersteunt hen met educatieve programma’s over ondernemerschap en ondernemersgeest. Dit wordt gedaan door het organiseren van lezingen, set-up-your-business-in-a-day evenementen, enz.

Friesland College (FCROC) – Nederland

Friesland College is een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) voor het MBO en volwassenenonderwijs. Elk jaar worden er zo’n 10.000 studenten geregistreerd om bij Friesland College te gaan studeren. Studenten kunnen kiezen uit verschillende cursussen, baankansen, voorzieningen en activiteiten. Deze worden verzorgd door 850 docenten en andere medewerkers in de hele provincie Friesland (Noord-Nederland). Het onderwijs begint met praktijk bij Friesland College. Al doende leren vormt een belangrijke basis bij deze onderwijsinstelling. De ontwikkeling van ondernemersvaardigheden en -gedrag bij de studenten, staat vast in het onderwijscurricula. Friesland College heeft als prioriteit om de manier van lesgeven te veranderen door de studenten op een individuele manier te benaderen in plaats van het aanbieden van standaard onderwijsprogramma’s. In het kader van ontwikkeling, is Friesland College gestart met het concept van Workplace Driven Learning. Dit betekent dat studenten vanaf de eerste dag aan de slag gaan binnen het werkveld van geselecteerde organisaties, die tevens strategische partners zijn van de Friesland College.

CCS Digital Education (CRYSTAL CLEAR SOFT) – Griekenland

Crystal Clear Soft (CCS) is een softwareontwikkelingsbedrijf, dat actief onderzoek verricht naar innovatieve toepassingen van de meest geavanceerde technologie op gebieden van digitaal onderwijs, training en kennisverspreiding. CCS biedt kant-en-klare oplossingen, van conceptontwikkeling en instructieontwerp tot het testen en implementeren. Er zijn door CCS applicaties ontwikkeld die in duizenden klaslokalen over de hele wereld worden gebruikt! CCS is voornamelijk een commercieel bedrijf, dat ook internationaal opereert en een indrukwekkend klantenbestand heeft. Deze klanten komen vooral uit de uitgeverijsector en bedrijfsondersteunende sector.

Eurocrea Merchant – Italië

Eurocrea Merchant is een managementadviesbureau, dat ook actief is in onderzoek en training. Eurocrea Merchant is gevestigd in Italië en heeft 3 kantoren: in Milaan, Napels en Aversa (CE) en heeft een aanspreekpunt in Brussel. De missie van Eurocrea Merchant, is het verbeteren van de concurrentiepositie en de innovatie van de Europese samenleving. Hiervoor ligt de focus op drie bedrijfsonderdelen die corresponderen met drie teams van gekwalificeerde experts: Managementadvies, Onderwijs en training en Europese projecten. Om de doelen te bereiken, wordt nauw samengewerkt met een uitgebreid netwerk van nationale en Europese partners: overheidsinstellingen, universiteiten, onderzoeks- en trainingscentra, Kamers van Koophandel, regionale ontwikkelingsorganisaties, adviesbureaus en vertegenwoordigende instanties.

North-East Regional Development Agency (NERDA) – Roemenië

NERDA is een NGO die in 1999 in het Roemeense Piatra Neamt is opgericht. Op dit moment is NERDA’s belangrijkste taak om een bemiddelende instantie op te richten voor de uitvoering van het Regionaal Operationeel Programma 2014-2020. De missie van NERDA is het genereren van economische en sociale ontwikkeling in het noordoosten van Roemenië. NERDA promoot strategieën, trekt middelen aan, identificeert en implementeert financieringsprogramma’s. Daarnaast biedt NERDA diensten aan voor het stimuleren van duurzame economische ontwikkeling, partnerschappen en ondernemingsgeest.

European E-learning Institute (EUEI) – Denemarken

Het Europees e-learninginstituut (EUEI) is gespecialiseerd in het creëren van krachtige online platforms en meeslepende onderwijsomgevingen. Daarbij stelt EUEI middelen en instrumenten ter beschikking om waardevolle leerervaringen te creëren. Het EUEI is opgericht op basis van het concept “doorlopende scholing”. Dit e-learning instituut biedt flexibele online cursussen aan voor degenen die zichzelf willen verbeteren en hun carrière vooruit willen helpen. Het EUEI-personeel is deskundig op het gebied van leiderschap, samenwerken en de toepassing van uiteenlopende kaders voor kwaliteitsbeheer. EUEI heeft als prioriteit gebruikersparticipatie, maar ook stevige kwalitatieve en kwantitatieve feedback. Dit zijn de belangrijkste componenten van kwaliteit en bevorderen het leren op individueel en organisatorisch niveau binnen alle projecten van EUEI.

Momentum Marketing Services – Ierland

Momentum is een Ierse opleidingsorganisatie die zich focust op het ontwikkelen van vooruitstrevende onderwijsprogramma’s en platformen voor onderwijs- en ondernemerschapsorganisaties. De focus ligt hierbij op het ontwikkelen van ondersteuning voor het MKB. Sinds de stichting van Momentum in 2003, is de organisatie snel gegroeid en heeft nu 24 medewerkers en onderaannemers in dienst. Momentum voorziet meer dan 600 leerlingen per jaar van blended learning en hun gewilde klassikale trainingen. Momentum heeft ook een goede marketingafdeling die gespecialiseerd is in Content Generatie, digitale media en social media. De specifieke kwalificaties van Momentum hebben betrekking op het ontwerpen en uitvoeren van innovatieve programma’s voor studenten in het beroepsonderwijs, in veel verschillende thema’s.

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.