The publicly available outcomes of the VIP@WORK project are listed below one by one and are accessible online under a dedicated subdomain.

Poster

Poster 1: EN

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.