Context

 

La nivel mondial, sunt de până la patru ori mai mulți șomeri în rândul tinerilor decât în rândul populației mai în vârstă. Lipsa de oportunități poate avea consecințe devastatoare pe termen lung pentru ocuparea forței de muncă. Tinerii nu dispun adesea de competențele și abilitățile solicitate de angajatori și se confruntă, de asemenea, cu lacune în ceea ce privește competențele relevante pe care ar trebui să le semnaleze potențialilor angajatori.

În majoritatea țărilor europene, rata șomajului în rândul tinerilor este între 1,5 și 3 ori mai mare decât cea a segmentului cel mai activ – lucrătorii cu vârsta cuprinsă între 25 și 45 de ani. Deoarece acest procent rămâne persistent ridicat și, de asemenea, discrepanța dintre educație și ocuparea forței de muncă este destul de ridicată, guvernele au fost încurajate să întreprindă o reformă a EFP pentru a spori calitatea și numărul stagiilor și uceniciilor. În multe țări, acest lucru a generat o ofertă excesivă de studenți care caută un stagiu,  în condițiile în care angajatorii pun la dispoziție un număr foarte redus de astfel de stagii.

Organizațiile de sprijinire a afacerilor – camerele de comerț, incubatoarele, agențiile de dezvoltare regională (ADR), etc., sunt în contact cu întreprinderile în mod curent. Aceste organizații angajează consultanți profesioniști din domeniul afaceri care furnizează informații, îndrumări și instruire companiilor. Tipul amintit de organizație susține creșterea economică a IMM-urilor și deține, de obicei, influență în politica de dezvoltare locală și regională. Din păcate, stagiile lipsesc în totalitate din portofoliul și serviciile furnizate. Într-un sondaj recent, mai puțin de 5% din organizațiile de sprijinire a afacerilor au furnizat informații despre stagii clienților de tip IMM.

Cum poate contribui proiectul VIP@WORK la soluționarea problemei

Proiectul VIP@Work încearcă să remedieze această situație prin capacitarea organizațiilor de sprijinire a afacerilor pentru a putea facilita angajarea de stagiari de către IMM-uri. Proiectul este menit să promoveze învățarea bazată pe practică pentru elevii VET prin dotarea activă a organizațiilor intermediare cu cunoștințele, instrumentele și rețelele necesare pentru îmbogățirea ofertei de stagii de practică și uceniciie în regiunile lor de influență.

Scop

Scopul este de a consolida sprijinul acordat organizațiilor intermediare, pentru a debloca acest cadru puternic și a încuraja participarea IMM-urilor. Se dorește crearea unei conexiuni puternice între întreprinderi / angajatori, VET și administrația publică

Efect

 

Scopul proiectului este de a îmbunătăți cunoștințele organizațiilor de sprijinire a afacerilor, care vor obține informații despre sectoare potențiale în care se pot dezvolta stagii de practică în regiunea lor, devenind capabile și să integreze rapid aceste noi cunoștințe pentru a informa, inspira și instrui IMM-urile (prin consiliere, cursuri de instruire, mentorat), astfel încât acestea să ia măsuri pentru angajarea stagiarilor.

PRODUCTS

Ghid de realizare a unui punct de informare despre stagii (birou de internship)

Patru puncte de informare permanente vor fi configurate în cadrul unor organizații de asistență în afaceri, pentru promovare și pentru a facilita legături între companii și potențiali stagiari. Vom elabora un manual și un plan replicabil pentru alte părți interesate care doresc să înființeze astfel de birouri de internship.

Platformă și comunitate online

Platforma online va fi punctul central și principalul rezultat concret al proiectului. Platforma va antrena o întreagă comunitate de companii, instituții de învățământ VET; actuali și potențiali stagiari interesați de e-learning, schimb de experiență și sprijin reciproc.

Impact

 

Organizațiile de sprijinire a afacerilor își vor îmbunătăți cunoștințele și abilitățile profesionale în ceea ce privește informarea și pregătirea în materie de stagii și vor utiliza în practică aceste cunoștințe cu antreprenorii. Acest lucru le va permite să dezvolte comunicarea, inspirația, informarea, instruirea și înțelegerea privind stagiile pentru întreprinderile mai mici și să contribuie la calitatea și diversitatea serviciilor oferite clienților IMM-urilor.

Pentru indivizii implicați, acest proiect înseamnă că vor deveni adevărați ambasadori și experți regionali în ceea ce privește stabilirea unor astfel de programe între IMM-uri și VET. Înconjurându-se de la început cu părți interesate din afara proiectului și implicându-le în toate etapele vitale ale proiectului, aceștia vor fi considerați animatori ai inițiativei inovatoare VIP@Work.

Proiectul face ca acceptarea stagiarilor în IMM-uri să devină mult mai ușoară pentru antreprenori, deoarece aceștia sunt ghidați pe parcursul întregului proces și dobândesc abilitățile necesare pentru gestionarea stagiaturilor. În plus, prin stagii de practică, IMM-urile vor dobândi personal temporar “gratuit” cu cunoștințe adecvate, actualizate, ceea ce ar putea conduce la angajarea în cadrul companiei. Pe de altă parte, VIP @ Work aduce beneficii și studenților, pentru care aplicarea pentru stagiu va fi mai transparentă și mai eficientă, ceea ce înseamnă că primul lor pas în lumea afacerilor va fi mai puțin stresant și mai plăcut. În plus, studenții vor dobândi experiență de lucru relevantă și se vor dezvolta ca angajați adecvați și calificați pentru companiile care pot fi și viitorii lor angajatori, rezultând o situație avantajoasă pentru toți cei implicați.

 

La nivel local și regional, datorită legăturilor puternice și implicării sporite a tuturor părților interesate, ne așteptăm la un impact extern considerabil, prin evenimentele și activitățile proiectului. În același timp, comunitatea celor interesați va fi extinsă și consolidată pe durata proiectului, asigurând o utilizare transsectorială a rezultatelor proiectului și o abordare integrată a partenerilor locali care colaborează.

Proiectul va crea conștientizare la nivel național în rândul organizațiilor de sprijinire a afacerilor și a altor intermediari, rezultând un impact internațional. Resursele educaționale deschise vor fi dezvoltate și promovate în diferite limbi pentru a optimiza utilitatea și impactul la nivel național.

La nivel internațional și european, dorim să conectăm rețelele relevante din domeniile afaceri și educație în vederea unui dialog constructiv, pentru a spori, pe termen lung, rata de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.<0}
Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.