IDEYE Workshop Manual on Project Gutenberg!

IDEYE Workshop Manual available and on Project Gutenberg!

Project Gutenberg offers over 50,000 free ebooks in various formats epub, kindle books, which can the user can download  or read them online. The ID of the ebook in the library is WPLBN0004102232.
Click here to access the publication.

 

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.<0}
Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.